Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.
Więcej informacji odnośnie plików cookies.

zamknij
Okładka książki "Narzędzia zarządzania jakością"
  • Okładka książki "Narzędzia zarządzania jakością"

Narzędzia zarządzania jakością

Redakcja naukowa: Andrzej Pacana

Rok wydania: 2022

34,00 zł
Brutto
Ilość

Narzędzia zarządzania jakością

WSTĘP

Dzisiejsza gospodarka stawia przed przedsiębiorstwami wiele wyzwań. Jednym z nich jest sprostanie wysokim wymaganiom klientów w zakresie jakości wyrobów, ich dostępności i ceny. Istotna jest również marka, która to stanowi wyznacznik dla reprezentowanej technologii, precyzji wykonania, renomy itp. Zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa starają się zapewnić swoim klientom wysoką jakość produktów bądź usług. Jakość jest więc niezwykle ważnym pojęciem, którego rozpoznanie pozwala na zrozumienie mechanizmów definiujących atrakcyjność danej organizacji.

Dobrze zarządzane przedsiębiorstwa nie tylko dbają o swoją atrakcyjność, ale również stosują w tym celu różne techniki (instrumenty) celem dostosowania procesów produkcyjnych do produkowania wyrobów wysokiej jakości, czyli spełniających zmieniające się oczekiwania klientów. Wykorzystuje się więc różne formy działań, poczynając od prostych, operacyjnych, na złożonych, wykładających filozofię jakości kończąc. Przyjmując jako kryterium podziału sposób i czas oddziaływania na jakość, instrumenty te można podzielić na trzy grupy: zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością.

Zasady zarządzania jakością określają stosunek przedsiębiorstwa i jego pracowników do ogólnie rozumianych problemów jakości wskazując cele, nie dają wytycznych operacyjnych, a rezultaty ich stosowania są trudne do oceny bieżącej.

Metody zarządzania jakością charakteryzują się planowym, powtarzalnym i opartym na naukowych podstawach sposobem postępowania podczas realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością, pozwalają kształtować jakość projektową i jakość wykonania.

Narzędzia zarządzania jakością służą do zbierania i przetwarzania danych związanych z różnymi aspektami zarządzania jakością, wyniki ich stosowania są widoczne „prawie” natychmiast, ale efektywne wykorzysta-nie wymaga połączenia z metodami [69].

Narzędzia zarządzania jakością to instrumenty wspomagające monitorowanie działań podejmowanych w przedsiębiorstwach. Ich zadaniem jest zebranie i przetworzenie danych, które wiążą się z różnymi aspektami ja-kości, a następnie za ich pomocą możliwe jest nadzorowanie procesu na każdym etapie cyklu życia wyrobu [26]. Narzędzia zarządzania jakością znacznie ułatwiają diagnozowanie procesów, a co za tym idzie, likwidacja powstałych niezgodności przebiega o wiele szybciej. Ze względu na swoją prostotę do stosowania narzędzi zarządzania jakością większość pracowników nie musi się specjalnie przygotowywać lub brać udział w dedykowanych szkoleniach. Często wystarczy instruktaż pokazujący, jak takie na-rzędzie może być wykorzystane.

W poprzednich opracowaniach tej serii zaprezentowano zasady i metody zarządzania jakością, a także wybrane techniki lean manufacturing. 

Kolejne dotyczyć będą wybranych technik zarządzania jakością, których umiejętne wykorzystanie może być podstawą do uzyskania wysokiej jakości, satysfakcji klientów, oszczędności, a w konsekwencji do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

SPIS TREŚCI

Wstęp 5

1. Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością 11

1.1. Arkusz kontrolny 12

1.2. Histogram 23

1.3. Karta kontrolna 39

1.4. Diagram Pareto-Lorenza 62

1.5. Diagram przyczyn i skutków (diagram Ishikawy) 73

1.6. Wykresy korelacji zmiennych 83

1.7. Algorytm 93

1.8. Stratyfikacja 102

2. Nowe narzędzia zarządzania jakością 107

2.1. Diagram pokrewieństwa 110

2.2. Diagram zależności 114

2.3. Drzewo decyzyjne (diagram drzewa, diagram systematyki) 119

2.4. Diagram macierzowy (diagram tablicowy) 127

2.5. Macierzowa analiza danych (Tablicowa analiza danych) 138

2.6. Diagram procesu decyzyjnego (wykres programowy procesu decyzji) 143

2.7. Diagram strzałkowy 148

3. Narzędzia statystyczne 157

3.1. Próbkowanie 158

3.2. Statystyki 160

3.3. Rozkłady 164

3.4. Przedziały ufności 165

3.5. Hipotezy statystyczne 167

3.6. Analiza wariancji 169

3.7. Analiza regresji i korelacji 171

4. Wybrane narzędzia uzupełniające 173

4.1. Analiza „5xDlaczego?” 173

4.2. 5W2H 183

4.3. Diagram Why-Why 188

4.4. Is-Is Not Matrix 192

4.5. Metaplan 194

4.6. Wykres pudełkowy 198

4.7. Poka Yoke 202

4.8. Matryca Pugha 207

Spis rysunków i tabel 211

Literatura 217

Streszczenie 225

Summary 227

1771

Opis

Rok wydania
2022

Zobacz także